Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Tímto udělujete souhlas provozovateli Lucie Šimonovské se sídlem V jezírkách 1540/6, IČ 14121204, podnikatel zapsán v živ.rejstříku ÚMČ Praha 11 (dále jen „provozovatel“ nebo „Fotoateliér Chodov “), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, jméno a příjmení.
 • Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení – budete jako první informován o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu.
 • Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: [email protected]
 • Jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů, při objednání pronájmu fotobudky Fotoboss.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno Provozovatelem
 • Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
CZ
Přejděte na začátek